About us
补充通告

补充通知

各供应商:               

关于双活灾备机房租赁 (服务期一年,可续签)项目(招标编号:SZZZ2018-C0036),现对本项目开标时间做如下延期:

本项目投标截止及开标时间:201810251430时(北京时间),逾期不予受理。

原招标文件及招标公告与上述变更内容相关的条款,均以上述变更为准,其他内容与原《招标文件》一致。

    特此公告。

 

 

 

              深圳市中正招标有限公司

                         二〇一八年十月十一日

 

深圳市中正招标有限公司 版权所有 网站备案/许可证号粤ICP备05068428号-1