About us
招标公告

补充通知

各投标单位:

   关于小学部教师办公室改造一期及小学部电教办公室、计算机教室改造工程项目(招标编号:SZZZ2019-QB0006),现对招标文件"工程量清单"作如下补充说明:

    招标文件附件:“小学部教师办公室改造一期”工程量清单中:“分部分项工程量清单与计价表”以最本次发布的“小学部教师办公室改造一期(最新版)”内容为准。

   详细清单请见“附件”


其他内容与原《招标文件》一致。

特此通知                                         

   深圳市中正招标有限公司

                                  二〇一九年五月九日

附件/Admin/kindeditor/attached/file/20190509/20190509161853_6836.xls

深圳市中正招标有限公司 版权所有 网站备案/许可证号粤ICP备05068428号-1