About us
招标公告

补充通知

各供应商:

    关于南澳枫浪山花园一、二期部分房源厨房、卫生间设备采购项目(招标编号:DPCG2018152394),现作如下延期、说明或补充:

    (一) 投标人提问截止时间延期至2018122717:00时(北京时间)。      

    (二)答疑结果公布截止时间延期至2018122918:00时(北京时间)。

    (三)投标截止及开标时间延期至20191214:30时(北京时间)。            

    (四)招标文件第二部分第二章项目需求中,(二)其它要求4. 现场勘查时间变更为2018122415:0016:00时。

    原招标文件以及公告与上述变更内容相关的条款,均以上述变更为准,其他内容与原招标文件一致。

    特此通知                               

                           深圳市中正招标有限公司

 2018年1217

深圳市中正招标有限公司 版权所有 网站备案/许可证号粤ICP备05068428号-1