About us
招标公告

中标公告

项目名称:动态弹性模量仪采购(重新招标)
招标项目编号:0699-1840SZZZB005
招标范围:动态弹性模量仪:1
招标机构:深圳市中正招标有限公司
招标人:深圳市万泽中南研究院有限公司
开标时间:2018-10-09 14:30
公示开始时间:2018-10-11 16:16
评标公示截止时间:2018-10-16 23:59
中标候选人名单:

候选人排名

投标商名称

制造商

制造商国别及地区

1

上海易恒国际贸易有限公司

J.W. Lemmens AIF Management BVBA

比利时

                            

                    

                               二〇一八年十月十一日

 

深圳市中正招标有限公司 版权所有 网站备案/许可证号粤ICP备05068428号-1