About us
中标公告

中标公告

项目名称:多元合金相图和热力学性能计算模拟软件采购(重新招标)
招标项目编号:0699-1940SZZZB003
招标范围:多元合金相图和热力学性能计算模拟软件:1
招标机构:深圳市中正招标有限公司
招标人:深圳市万泽中南研究院有限公司
开标时间:2019-04-10 09:30
公示开始时间:2019-04-10 16:56
评标公示截止时间:2019-04-15 23:59
中标候选人名单:

候选人排名

投标商名称

制造商

制造商国别及地区

1

上海沐慧软件科技有限公司

上海沐慧软件科技有限公司

中国

                            

                   

                               二〇一九年四月十日

 

深圳市中正招标有限公司 版权所有 网站备案/许可证号粤ICP备05068428号-1